When representing employers or employees, we trust the team at 9 Park Place to provide the highest quality advocacy and advice that is both reliable and prompt.
- Employment law solicitor

Meysydd Gwaith

Mae ein haelodau gyda profiad helaeth ar draws ein meysydd practis a restrir isod ac mae llawer yn derbyn cyfarwyddiadau mewn achosion addas yn uniongyrchol gan gleientiaid lleyg neu fusnes o dan Gynllun Mynediad Cyhoeddus Cyngor y Bar. O 31 Ionawr, 2013 bydd pob aelod o’r siambrau yn mabwysiadu Telerau ac Amodau Safonol Cyngor y Bar sy’n disodli'r "Termau gwaith lle mae Bargyfreithwyr yn cynnig eu gwasanaethau i Gyfreithwyr" a’r  Cynllun Diffyg Credyd sydd wedi’w diddymu. Gallwch weld a lawrlwytho ein Telerau ac Amodau Safonol yma. Am ragor o fanylion ewch i'n tudalen wybodaeth.

I weld ein ar lein Privacy Policy clic yma.


Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y gwaith yr ydym yn ei wneud drwy glicio ar y dolenni canlynol: