Trosedd

Yn cael ei arwain gan David Elias, mae ein tîm troseddol wedi trafod rhai o’r achosion proffil uchaf ar Gylchdaith Cymru a Chaer. Cydnabyddir nifer o’n haelodau ar hyn o bryd gan Siambrau DU fel arweinwyr yn y maes cyfraith droseddol.

Fe’n cyfarwyddir ynglŷn â phob agwedd ar waith troseddol, ar ran yr Erlyniaeth ac ar ran yr Amddiffyniaeth ar bob lefel o flaenoriaeth. Mae ein gwybodaeth arbenigol yn cynnwys meysydd arbenigol fel troseddau rhywiol, camdrin plant, twyll difrifol, achosion atafael, gwyngalchu arian, dynladdiad, trais, troseddau â chyffuriau a throseddau cerbydau. Mae ein bargyfreithwyr ar gael i gynrychioli cleientiaid ac i’w cynghori ar draws pob lefel o lys gan gynnwys y Llysoedd Ynadon a Llysoedd y Goron. Hefyd rydym yn ymgymryd â gwaith ym maes troseddau rheoleiddio – cliciwch yma am ragor o wybodaeth am y maes hwn.

Mae ein haelodau’n cynnwys: