9 Park Place's ‘very friendly and approachable’ family team has particular strength in care work, and is increasingly diversifying into other areas such as financial remedy, TOLATA and Court of Protection matters
- Legal 500

Meysydd Gwaith

Mae ein haelodau gyda profiad helaeth ar draws ein meysydd practis a restrir isod ac mae llawer yn derbyn cyfarwyddiadau mewn achosion addas yn uniongyrchol gan gleientiaid lleyg neu fusnes o dan Gynllun Mynediad Cyhoeddus Cyngor y Bar. O 31 Ionawr, 2013 bydd pob aelod o’r siambrau yn mabwysiadu Telerau ac Amodau Safonol Cyngor y Bar sy’n disodli'r "Termau gwaith lle mae Bargyfreithwyr yn cynnig eu gwasanaethau i Gyfreithwyr" a’r  Cynllun Diffyg Credyd sydd wedi’w diddymu. Gallwch weld a lawrlwytho ein Telerau ac Amodau Safonol yma. Am ragor o fanylion ewch i'n tudalen wybodaeth.

I weld ein ar lein Privacy Policy clic yma.


Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y gwaith yr ydym yn ei wneud drwy glicio ar y dolenni canlynol: