Laurence Jones

Laurence Jones

Blwyddyn Galw: 1997
Clerc: Nigel East

Ymunodd Laurence Jones â 9 Park Place o Temple Chambers, Caerdydd ym mis Mehefin 2012. Mae'n ymarferydd troseddol arbenigol ac Erlynydd y Goron gradd 4.

Ei broffil llawn i ddilyn.