Owen Williams

Owen Williams

Blwyddyn Galw: 2000
Clerc: Nigel East

Mae Owen yn arbenigo ymhob agwedd ar gyfraith droseddol, yn erlyn ac yn amddiffyn.

Wedi’i gymeradwyo gan Chambers UK 2012 fel ‘arweinydd yn ei faes’, cyfarwyddir Owen yn rheolaidd i ymddangos mewn achosion sy’n cynnwys trais difrifol, lladrad, dwyn a chynllwynion cyffuriau ar raddfa fawr. Mae wedi amddiffyn fel cwnsler iau mewn nifer o achosion o lofruddiaeth ac mae wedi ymddangos fel cwnsler iau dros yr Erlyniaeth mewn cyfres o achosion yn codi o ymchwiliad mawr i gam-drin rhywiol a chorfforol hanesyddol mewn cartrefi plant yn Ne Cymru.

Hefyd mae gan Owen brofiad o ystod eang o achosion a erlynwyd gan awdurdodau lleol a chan adrannau’r llywodraeth. Mae’n aelod o Gymdeithas Droseddol y Bar.

Wedi’i addysgu ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd, mae Owen yn aelod o CPR Athletig Castell Nedd a Chlwb Rygbi Crawshay’s.