Steven Donoghue

Steven Donoghue

Blwyddyn Galw: 1992
Clerc: Nigel East

Mae Steven yn arbenigo mewn cyfraith droseddol. Mae’n adfocad gradd pedwar Gwasanaeth Erlyn y Goron, ac mae ganddo enw da am fod yn adfocad ymroddedig sy’n llawn perswâd.

Addysgwyd Steven yn ysgol Uwchradd Willows, Caedydd, ac yna astudiodd ym Mhrifysgol Caerdydd ac Ysgol Y Gyfraith Inns of Court, Llundain, ble cafodd Ysgoloriaeth Jules Thorne y Deml Ganol.