John Vater C.F.

John Vater C.F.

Blwyddyn Galw: 1995
Blwyddyn Dyrchafu'n Sidanwr: 2012
Clerc: Lesley Haikney

Yn ymarferydd blaenllaw yn y maes cyfraith plant, mae John yn brofiadol iawn ac mae galw amdano. Mae'n ymddangos yn rheolaidd ar gyfer awdurdodau lleol, rhieni a gwarcheidwaid ym mhob math o achosion ar bob lefel ac mae wedi cael ei argymell, o’r herwydd, fel ymarferydd arweiniol gan Legal 500 a Chambers and Partners. Yn yr olaf, mae wedi cael ei ddisgrifio fel 'Un o groes-arholwyr mwyaf dawnus a welwch mewn Llys'. Mae gan John brofiadau o gynrychioli pob plaid yn awdurdodaeth oedolion sy’n agored i niwed, yn yr Uchel Lys.

Mae ei allu i ddehongli achosion meddygol cymhleth wedi arwain at ei ran mewn achosion cymhleth, dadleuol a sensitif, gan gynnwys y rhai o 'ysgwyd babi' honedig, salwch ffug neu’r rhai ac achosir, dieithrio a cham-drin rhywiol. Mae John yn cael ei gydnabod am ei allu i ddeall y wyddoniaeth gymhleth o fewn achosion o'r fath. Mae wedi darlithio mewn cynadleddau cenedlaethol Jordan ar agweddau o dystiolaeth arbenigol mewn achosion cam-drin plant, yn ogystal â bod yn gadeirydd y prif Gynhadledd Cyfraith ac Arfer Plant yn 2012.

Mae rhai o'i achosion mwyaf diweddar yn cynnwys cynrychioliad llwyddiannus o Awdurdod Lleol yn Warwickshire CC v TE ac eraill yn 2010, yn gysylltiedig â'r apêl yn Re S yn yr un flwyddyn. Roedd hwn yn achos cymhleth a phryderus iawn o 'ddieithrio rhiant', gan ddenu diddordeb y wasg genedlaethol. Gweithredodd John ar yr achos o T-J (Plant) EWCA Civ 325 yn y Llys Apêl yn 2010, yn cynrychioli y fam mewn perthynas â mater cyswllt ôl-fabwysiadu. Mae hefyd yn cynrychioli y fam yn Re CA (A Baby) [2012] EWHC 2190, lle y cafodd iawndal iddi am i’r  Awdurdod Lleol dorri ei hawliau dynol. Yr achos yn awr yw’r prif awdurdod ar y defnydd cywir o adran 20 CA1989 'cytundebau gwirfoddol'. Hyd yn hyn yn 2012, mae John wedi diystyru dwy set o achosion gofal yn erbyn ei gleientiaid, un o gyhuddiad o gam-drin rhywiol aml-genedlaethau difrifol, y llall o gyhuddiad o dorri penglog ac asennau ei babi.

Addysgwyd John ym Mhrifysgol Rhydychen, gan raddio yn 1993 ac aeth ymlaen i gwblhau ei astudiaethau cyfreithiol yn Ysgol y Gyfraith Inns of Court yn 1994. Dyrchafodd yn Sidanwr yn 2012 gan ei wneud yn un o'r Sidanwyr ieuengaf erioed a benodir yn yr Is-adran.

Mae aelodaeth John yn cynnwys Gray’s Inn, y Cylchdaith Midland, Cymdeithas Cyfraith Teulu’r Bar a Chymdeithas y Cyfreithwyr ar gyfer Plant ynghyd â Grŵp Gweithredu Cyfreithiol.