Karl Wiliams

Karl Wiliams

Blwyddyn Galw: 1982
Clerc: Nigel East

Mae Karl yn gwnsler troseddol profiadol sy'n arbenigo mewn troseddau difrifol a chyfundrefnol, camddefnyddio cyffuriau, twyll, llofruddiaeth a phob math o drais.

Caiff ei alw yn aml i ymdrin â materion cymhleth cyfreitha troseddol, roedd ei achos nodedig mwyaf diweddar yn cynnwys y cyflenwi o amffetaminau ac ecstasi ar raddfa fawr gan fewnforwyr a lleolir yn Essex. Cynhaliwyd y treial ar sail ysbeidiol dros gyfnod o ddwy flynedd (R v Martin Leslie Jackson).

Astudiodd Karl yng Ngholeg Sant Illtyd, Caerdydd ac Ysgol Economeg Llundain