Newyddion

Page 24 of 24
1 - 2 - 3 - … - 21 - 22 - 23 - 24

Employees bring claim for damages at common law

23 CHWEFROR 2012

Simon O’Dwyer discusses the recent employment law cases of Edwards v Chesterfield Royal Hospital NHS Foundation Trust and Botham v Ministry of Defence [2011] UKSC 58.

Siambrau 9 Plas Y Parc yn amddiffyn cyngor Caerdydd yn llwyddiannus mewn adolygiad barnwrol

23 RHAGFYR 2011

Mae’r Uchel Lys wedi cynnal penderfyniad i aildrefnu ysgolion yn ardal yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd a welodd 2 aelod o Siambrau 9 Plas y Parc yn cynrychioli Cyngor Caerdydd yn llwyddiannus yn nhrafodion yr adolygiad barnwrol.

Siambrau 9 Plas y Parc yn Cyhoeddi Penodiad Uwch Glerc Newydd

07 RHAGFYR 2011

Mae Siambrau 9 Plas y Parc wedi lansio rhaglen o ddigwyddiadau a seminarau a fydd o ddiddordeb i bob cyfreithiwr a chwnselydd. Bydd yr holl ddigwyddiadau yn denu pwyntiau CPD.

Siambrau 9 Plas y Parc yn Cyhoeddi Penodiad Uwch Glerc Newydd

17 TACHWEDD 2011

Mae Siambrau 9 Plas y Parc wedi cyhoeddi penodiad Michael Lieberman fel yr uwch glerc newydd a benodwyd yn lle Jim William, a fydd yn ymddeol eleni.

Chambers and Partners 2011

15 TACHWEDD 2011

Disgrifir 9 Plas y Parc yn rhifyn diweddaraf Chambers and Partners fel siambrau sy’n elwa ar gyfuniad o adfocatiaeth o ansawdd uchel a chlercio a gweinyddu rhagorol.

Page 24 of 24
1 - 2 - 3 - … - 21 - 22 - 23 - 24