Newyddion

Page 22 of 22
1 - 2 - 3 - … - 19 - 20 - 21 - 22

Supreme Court abolishes rule that expert witnesses enjoy immunity from suit

23 CHWEFROR 2012

Last year, the Supreme Court in Jones v Kaney abolished the rule that expert witnesses enjoyed absolute immunity from suit.  The appellant was the claimant in a PI claim arising from a road accident. 

To infer or to impute a change of beneficial interest

23 CHWEFROR 2012

In Jones v Kernott (like Stack v Dowden) the Supreme Court considered the approach to calculating beneficial interests in property, where the legal title is held in joint names, by an unmarried couple, with no express statement of how it is to be shared.

The Land Registry Adjudicator – Law of Unintended Consequences

23 CHWEFROR 2012

Jeffrey Littman looks at the role of the land registry adjudicator in this article.

Employees bring claim for damages at common law

23 CHWEFROR 2012

Simon O’Dwyer discusses the recent employment law cases of Edwards v Chesterfield Royal Hospital NHS Foundation Trust and Botham v Ministry of Defence [2011] UKSC 58.

Siambrau 9 Plas Y Parc yn amddiffyn cyngor Caerdydd yn llwyddiannus mewn adolygiad barnwrol

23 RHAGFYR 2011

Mae’r Uchel Lys wedi cynnal penderfyniad i aildrefnu ysgolion yn ardal yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd a welodd 2 aelod o Siambrau 9 Plas y Parc yn cynrychioli Cyngor Caerdydd yn llwyddiannus yn nhrafodion yr adolygiad barnwrol.

Siambrau 9 Plas y Parc yn Cyhoeddi Penodiad Uwch Glerc Newydd

07 RHAGFYR 2011

Mae Siambrau 9 Plas y Parc wedi lansio rhaglen o ddigwyddiadau a seminarau a fydd o ddiddordeb i bob cyfreithiwr a chwnselydd. Bydd yr holl ddigwyddiadau yn denu pwyntiau CPD.

Siambrau 9 Plas y Parc yn Cyhoeddi Penodiad Uwch Glerc Newydd

17 TACHWEDD 2011

Mae Siambrau 9 Plas y Parc wedi cyhoeddi penodiad Michael Lieberman fel yr uwch glerc newydd a benodwyd yn lle Jim William, a fydd yn ymddeol eleni.

Chambers and Partners 2011

15 TACHWEDD 2011

Disgrifir 9 Plas y Parc yn rhifyn diweddaraf Chambers and Partners fel siambrau sy’n elwa ar gyfuniad o adfocatiaeth o ansawdd uchel a chlercio a gweinyddu rhagorol.

Page 22 of 22
1 - 2 - 3 - … - 19 - 20 - 21 - 22