Richard Miller

Richard Miller

Blwyddyn Galw: 1991
Clerc: Lesley Haikney

Ymunodd Richard Miller gyda Siambrau 9 Park Place ym mis Ebrill 2012 o Temple Chambers yng Nghaerdydd lle'r oedd yn bennaeth y tîm teulu. Mae’n derbyn cyfarwyddiadau ym mhob achos  Deddf Plant, ond mae'r rhan fwyaf o'i arfer yn cynnwys gwaith cyfraith gyhoeddus plant.

Mae Richard yn derbyn cyfarwyddiadau yn rheolaidd oddi wrth Awdurdodau Lleol a Gwarcheidwaid Plant, yn ogystal â rhieni a phartïon eraill sydd â diddordeb ar bob lefel o'r Llys Sirol i'r Llys Apêl.

Proffil llawn i ddilyn.