Richard Kember

Richard Kember

Blwyddyn Galw: 1993
Clerc: Michael Lieberman

Mae Richard yn fargyfreithiwr profiadol dros ben sy’n arbenigo mewn siawnsri ac achosion masnach, cyflogaeth ac anafiadau personol. Mae Richard yn arwain y tîm cyflogaeth yn 9 Park Place.

Mae Richard yn aelod o Gymdeithas Anafiadau Personol y Bar a Chymdeithas Cyfraith Teulu y Bar. Mae o hefyd yn aelod o Banel Cyflogaeth a Gwaith Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac ef yw’r pennaeth practis cyflogaeth yn Siambrau 9 Plas y Parc.

Disgrifir Richard fel rhywun sydd â phresenoldeb mawr mewn llys. Yn sicr, gall ddadansoddi a dirnad achosion cymhleth yn gyflym, ac mae ganddo wybodaeth ymarferol benigamp o’r gyfraith a’i gweithdrefnau.

Addysgwyd Richard yn Ysgol Uwchradd Esgob Llandaf a Choleg Balliol, Rhydychen, ac yna, astudiodd yn Ysgol y Gyfraith Ysbytai’r Brawdlys.