Janet McDonald

Janet McDonald

Blwyddyn Galw: 1984
Clerc: Nigel East

Mae Janet yn ymarferydd troseddol arbenigol gyda phrofiad penodol mewn amddiffyn ac erlyn twyll a throseddau rhywiol. Mae'n Erlynydd y Goron gradd 4 ac ar y panel o eiriolwyr cymeradwy ar gyfer erlyn achosion o dreisio. Mae hi hefyd ar restr cyfreithwyr cymeradwy i Ynys Falkland.

Addysgwyd Janet yn Ysgol Gyfun Glantaf, ac wedi hynny, astudiodd ym Mhrifysgol Caerdydd ac Ysgol y Gyfraith Inns of Court. Ymunodd â Siambrau 9 Park Place yn 1991, ac ers hynny, mae hi wedi arbenigo ymhob agwedd o drosedd.

Mae gan Janet ddiddordeb penodol mewn troseddau twyll, troseddau ariannol, trais (yn cynnwys llofruddiaeth), troseddau rhyw a chreulondeb i blant. Bydd hefyd yn ymgymryd ag achosion blacmel, cyffuriau, lladrad, trefn gyhoeddus a llosgi bwriadol/peryglu bywyd.

Mae Janet yn fargyfreithwraig sydd â sgiliau cyfathrebu rhagorol, a bydd yn arddangos empathi neu agwedd gadarn yn ôl y galw. Mae ganddi enw da am ei pharatoadau manwl iawn a'i dull trylwyr o groesholi. Mae hi'n fedrus iawn ym mhob agwedd o amddiffyn ac erlyn.

Achosion nodedig yn cynnwys:

R v Pressdee [2007] EWCA Crim 1289.

R v Aird. Erlyn cwnsler (denu penawdau yn y wasg genedlaethol: Ple llofruddiaeth cymhelliant ariannol).

R v Lockwood a James (treial 4 wythnos creulondeb plant, yn ymwneud â materion "Syndrom Asperger", datgelu aml-ddisgyblaeth, cymhwysedd).

R v Smith. Erlyniad llwyddiannus o aml dreisiwr a ddenodd sylw'r cyfryngau.

R v Courtney. Twyll ar yr henoed (a ddisgrifir gan farnwr fel a ganlyn:. "Ymysg y cam-drin mwyaf dychrynllyd" ei fod wedi dod ar eu traws)

Mae hi wedi bod yn diwtor ar y cyrsiau Cyfraith Droseddol Uwch Eiriolaeth Bar ac yn Ysgol y Gyfraith, Caerdydd.

Mae'n Aelod o Gymdeithas y Bar Troseddol a Grays Inn.