Carys Williams

Carys Williams

Blwyddyn Galw: 2007
Clerc: Michael Lieberman

Yn Gymraes rhugl, mae Carys yn ymarfer mewn cyfraith gyflogaeth, droseddau rheoleiddiol, gyfraith sifil a siawnsri

Ymunodd Carys â Siambrau 9 Park Place yn 2008 ac mae ganddi brofiad eang ar draws ystod o lysoedd a thribiwnlysoedd â gafael arbenigol ynghylch eu gofynion gweithdrefnol priodol. Mae ganddi ddiddordeb penodol mewn cyfraith gyflogaeth, gontract, landlord a thenant, ansolfedd, ewyllysau a phrofiant ac ymddiriedolaethau.Hefyd mae Carys yn cynrychioli awdurdodau lleol a chleientiaid lleyg mewn materion trwyddedu, amgylcheddol a safonau masnach.

Yn adfocad rhagorol, mae Carys yn agos-atoch, yn amryddawn ac mae’n mabwysiadu agwedd synnwyr cyffredin tuag at bethau ymarferol a gwirioneddau ymgyfreitha.

Astudiodd Carys ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd ble, yn 2007, ennillodd Wobr Buchanan Lincoln’s Inn ar gyfer cyflawniad ar Gwrs Galwedigaethol y Bar cyn mynd yn Adfocad i’r Llysoedd Sirol, yn ymarfer yn Ne Cymru a Gorllewin y Canolbarth.